Helg 1. (Elevsida rosa grupp)

Nu kör vi!

Helg 1. (Elevsida rosa grupp)

Ta med egna hundar, dator, lunch och boken din vän valpen samt boken: Hur svårt kan det va?

Inför helg 1: Läs igenom sidorna 119- 134 som handlar om belöningar i boken: Din vän valpen. Läs igenom boken hur svårt kan det va?

Första helgen kommer du att bli tilldelad en pärm där du sätter in kursmaterial gällande utbildningen. Du får själv ladda ned materialet och skriva ut direkt från schemasidorna. Den första helgen har jag skrivit ut material som gäller för helg 1 och satt in i era pärmar

Schema lördag 20 april - Vattholma 

Kl 9.00-17.00


 • Installation, fika, presentation
 • Energier
 • Medveten närvaro
 • Rastning av hundar (10 minuter)
 • Inlärning
 • Att hålla kurs, olika kursupplägg
 • Bokdiskussion: Hur svårt kan det va?
 • LUNCH ca 12.00-13.00
 • Belöningar samt frisignal 
 • Praktiska kursmoment med egna hundar (Sitt, ligg, kontakt, externbelöning
 • Rastning av hundar 10 minuter
 • Praktiskt grupparbete
 • Retorik 
 • Utvärdering

Schema söndag 21 april- vattholma

Kl 9.00-15.00

 • Belöningsblad
 • Mentalitet: Vem är hunden?
 • Kursmoment med egna hundar (Svårighetsstegring av sitt, ligg kontakt, externbelöning)
 • LUNCH ca 12.00-13.00
 • Momentbeskrivningar
 • Stress
 • Rastning av hundar 10 minuter
 • Naturliga behov och berikning
 • Utvärdering

Läxa tills nästa utbildningshelg

 • Träna de praktiska grundmomenten med egna hundar och svårighetsstegra momenten på samma sätt som vi har gått igenom på lektionerna. Filmer på momenten kommer att läggas ut här och finnas tillgängliga ifall någon har glömt hur de tränas in. 
 • Skriv klart belöningsblad ( Ni ska prata om belöningar för varsin hundägare under utbildningshelg 2) 
 • Skriv  momentbeskrivningar enligt manus som finns för nedladdning nedan.
 • Öka på din utevistelse i naturen med hunden och var närvarande med din hund. Släpp måsten och stress och låt naturen bli din frizon där du tankar energi