Villkor, regler, personuppgifter

Betalning sker senast 14 dagar efter bokning. 

Ångerrätt Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter bokning av tjänst. Efter 14 dagar är du betalningsskyldig även om du inte medverkar på vald tjänst. 

 Maila vid ånger: hundfantastenuppland@gmail.com 

Sjukdom:

Vid sjukdom kan du ta igen förlorade lektioner i nästkommande kurs/utbildning. 

Regler: 

För att få medverka på Hundfantastens olika aktiviteter, kurser, utbildningar krävs att din hund är:

  •  Grundvaccinerad enligt gällande  vaccinationsdirektiv i Sverige. Om du har en importerad hund ska hunden vara vaccinerad och avmaskad enligt Sveriges villkor för införsel av hund. 

Läs mer på: Vaccination av hund sva.se

Övriga regler och smittskyddsföreskrifter:

  • Din hund får inte bära på smittsam sjukdom, parasiter eller ohyra eller annan åkomma som kan ge spridning till andra. När din hund är behandlad och smittfri är den välkommen att vara med.
  • Vi följer svenska kennelklubbens direktiv gällande karens vid kennelhosta skk.se
  • Plocka alltid upp efter din hund 

Personuppgifter

Vi samlar in kontaktuppgifter i vår databas i syfte att kunna nå dig som kund. Övriga uppgifter som samlas in är uppgifter gällande din hund som är av relevans för att kunna ge en så trygg och bra undervisning, upplevelse hos oss som möjligt.

Vid problemutredningar får du som kund fylla i ett detaljerat frågeformulär för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig och din hund. Om du  inte vill svara på frågorna skriftligt finns möjlighet att ha ett muntligt basmöte. Det tar då ytterligare tid från övrig utredning.

Du kan när som helst begära ett utdrag från vår databas gällande dina personliga uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part. 

Ladda ned fullständiga beskrivningar nedan