-

Rubrik

Underrubrik

Rekommendationer Hundinstruktörsutbildning

Hundfantastens hundinstruktörsutbildning
En rolig och lärorik utbildning, engagerade lärare med bred kunskap och mångårig erfarenhet
                                  Per Johan Widén /Hundcampus Uppland

Jag trodde att jag kunde hund innan jag utbildade mig, men NU kan jag hund på riktigt efter att ha gått Hundfantastens hundinstruktörsutbildning

                                          

                               

                                                    Lotta Carlbäck 
Jag valde Hundfantastens hundinstruktörsutbildning främst för att den är komplett och jag kände att det var kvalitet på både utbildningens omfång och innehåll samt på läraren Mari Landelius. Mari besitter ett enormt kunnande vad gäller både hundar och människor, vilket hon har lätt att förmedla under sina lektioner, dessutom vidareutbildar Mari sig kontinuerligt vilket jag tycker är viktigt. Jag har inte ångrat mig en sekund att jag valde Hundfantasten!

                                            Kram Ullis/Sund med Hund