Inkallningskurs 2 h 2 tillfällen 1 timme per gång 25 maj kl 13.30-14.30, 26 maj kl 13.30-14.30 Vattholma

På den här helgkursen får du bra verktyg för att få en fungerande inkallning. 

Att komma på inkallning är det viktigaste momentet att lära sin hund. Ge din hund och dig själv ett friare liv!

Instruktörselever närvarar på kursen och hjälper till.

Betalas senast 14 dagar efter bokning 

Kursinnehåll:

Teori inkallning

Praktiska grundövningar

Praktiska övningar med störningar

800,00 kr
priset inkl. moms exklusive fraktkostnad