-

Rubrik

Underrubrik

 

Problemhundsutredare-Hundpsykologutbildning


(Gröna priser gäller för dig som har gått Hundfantastens instruktörsutbildning)

Problemutredare-Vidareutbildning för yrkesverksamma hundinstruktörer

Pris 22 000kr

/ 18 000 kr

När du fullgjort vår problemutredarutbildning blir du även utbildad dogparkourinstruktör!

Antagningskrav;

Godkänd hundinstruktörsutbildning på minst 130 lärarledda timmar.

För dig som har gått hundinstruktörsutbildning hos annan aktör än Hundfantasten: Kontakta oss gärna så får du komplettera med det som eventuellt saknas för att få behörighet till vår vidareutbildning nedan.


Vi ser det som en självklarhet att du som söker till vår utbildning har ett etiskt och ödmjukt förhållningssätt till alla ekipage vi jobbar med.


Utbildningen bedrivs genom filmvisning, teorilektioner, praktisk träning och bedömning av olika problem. Undervisningen kommer att bedrivas vid våra träningsanläggningar samt i hemmen hos kunder och i olika miljöer där hundägare behöver hjälp. Under uppehållen jobbar eleven med hemarbeten samt projektekipage.

 

Problemutredare-hundpsykolog

Utbildningslängd 1 år

Ger kompetens att hålla:

-Antijaktträning

  1. -Dogparkourkurs/Promenader
  2. -Hundmöteskurser
  3. -Koppelkurser
 • -Utredningar av problembeteenden/Upprättande av djupgående handlingsplaner med helhetstänk

 • -T touch/Beröringsteknik

   

  Föreläsningar:

       

  -Stress/rädslor

  -Aggressioner

-Kamphundar

-Hundspråk

-Raskunskap


Utbildningen innehåller mycket praktisk träning med olika typer av hundar och problem.


Kursmål


Att konstruktivt kunna jobba med problemlösning där det uppstått problem i hundägandet och utifrån informationen som inhämtas kunna upprätta skriftliga individuella handlingsplaner, och ge råd som hjälper hunden och hundägaren framåt i rätt riktning. (Se hundens behov och utifrån ägarens kapacitet hjälpa dem på bästa sätt.)

Vara väl insatt i vad som kan orsaka beteendeförändringar hos hund.


Att kunna avgöra när veterinär och hundfysioterapeut behöver konsulteras.

Kunna coacha och förmedla en lugn och trygg energi i en kaotisk och rörig miljö.

Vara väl insatt i hunden och lagen och vilka myndigheter som ansvarar för olika ärenden.


Att ALLTID ha hundens och kundens bästa i åtanke.


 •