Inkallningskurs i Uppsala 

 Kursen är nyss avslutad. Nya kurser kommer till vårenLektion 1 jobbar vi med att stärka banden mellan hund och förare och teori varvas med praktiska inkallningsövningar

Lektion 2 fortsätter vi med inkallningsövningar men ökar på svårighetsgraden.