Diplomering Certifiering

Nedan kan du ladda ned vad som gäller angående diplomering respektive certifiering.

Du väljer själv om du vill vill diplomera eller certifiera dig.

Vi tittar självklart också på helheten och hur ni jobbar under hela utbildningen.

Hälsningar Mari och Lillan

Vi tror på er!!!