-

Rubrik

Underrubrik

Information

När du har anmält dig till en kurs så är den bindande. Hundfantasten följer konsumentverkets regler gällande lagen om distansavtal och hemköpslagen.


Kursanmälan

Anmälan till kurser görs genom att klicka på kursutbud och sedan välja den kurs aktivitet som är aktuell. Du kan då också läsa om kursens innehåll. Om kursen känns rätt för dig så anmäler du dig genom att lägga den i kundvagnen och när du har betalt så är du anmäld till kursen. Längre ned på denna sida kan du läsa om våra regler och vad som är bra att ta med sig till kursen.


Faktura/kursanmälan

Du kan anmäla dig till den kurs du är intresserad av genom att fylla i formuläret längst ned på kurssidan och kryssa i  fakturarutan. Skriv in adressuppgifter och informationen som efterfrågas. En faktura mailas över i separat fil med förfallodatum 10 dagar netto. Om du anmäler dig  några få dagar före kursstart så gäller betalning med kort vid ankomst. (Kom lite före utsatt kurstid). Skriv i formuläret längst ned på sidan även vid sen kursanmälan för att din anmälan ska registreras. Ta reda på om det finns platser kvar genom att läsa om kursen. Där ska visas när det är få platser kvar samt när det är fullbokat.


Vaccination

Vi förutsätter att era hundar är friska och grundvaccinerade när de kommer på kurs hos oss. Om din hund är sjuk av en eller annan orsak får den stanna hemma tills den är frisk. Det gäller också all typ av ohyra. Detta för att hindra smittspridning och för att din hund ska orka med kursen eller den egna träningen.


Rastning

Rasta din hund innan kursen startar så hunden kan koncentrera sig.  Hundarna ska inte rastas inne i hagarna. Det finns fina promenadstråk i närheten av träningsanläggningen. Plocka alltid upp efter din hund för allas trivsel och för att undvika smittor.


Mobiltelefoner

Under kursens gång ska mobiltelefoner vara avstängda så att fokus ligger på den egna hunden.


Strikt ägaransvar
Det råder strikt ägaransvar på kurserna som alltid. Med strikt ägaransvar menas att du är ansvarig för allt din hund gör. Om du vet att din hund inte är säker med andra hundar eller människor så håll trygghetsavstånd till andra ekipage. Låt inte din hund springa fram till andra ekipage oavsett om din hund är snäll.


Ta med

Medtag gott godis som är lätt för hunden att tugga. Ta med en leksak som hunden uppskattar. Vatten och egen skål är också bra att ta med.


Utrustning

Flexikoppel är inte tillåtet att använda sig av på våra kurser pga av skaderisk


Spårkurser

Medtag sele och lina om du har/ i annat fall får du gärna låna av oss.


Läger

Packlista och övrig information mailas i god tid före lägerstart.


Stort deltagarantal

Vid stort deltagarantal på kurser/läger så sätter vi in extra instruktörer för att alla ska få lika mycket tid. På våra kurser deltager också emellanåt instruktörselever som extra resurser.


Medföljande
Det går bra att anhöriga följer med på våra kurser och vi tar inte ut extra avgifter för medföljande. (Läger, förstahjälpen och föreläsningar tar vi emellertid ut avgifter även för medföljande.) På kurser är det alltid den som håller i kopplet som utför övningarna och ger hunden direktiv.